Angličtina pro děti BENEŠOV

Co je Helen Doron English? Angličtina pro Vaše děti!

Angličtina pro děti vyučovaná metodou Helen Doron je unikátním a prověřeným systémem výuky angličtiny pro děti ve věku od 3 měsíců do 19 let. Tato metoda je pro děti nejen zábavná, pomáhá také v rozvoji jejich intelektu, a to především u dětí předškolního věku. Za více než 30 let existence programu Helen Doron English úspěšně prošly těmito kurzy již více než dva miliony dětí.

Učíme děti anglicky stejným způsobem, jakým přijímají svůj mateřský jazyk. Během výuky se individuálně věnujeme každému dítěti. Metoda není jednostranně zaměřená, zahrnuje výtvarné, pohybové i hudební aktivity, a podporuje tak rozvoj všech smyslů. Během vyučovací hodiny, která trvá 45 – 90 minut, hovoří lektor s dětmi pouze anglicky. Metoda výuky angličtiny pro děti Helen Doron svým obsahem, slovní zásobou i zvolenými tématy odpovídá vždy zájmům dětí v příslušném věku, proto je tato výuka blízká všem dětem a jsou z ní velmi nadšené.

Výuka probíhá jednou až dvakrát týdně. Děti jsou rozděleny podle věku do skupinek po 4-8 členech. Děti do 4 let obvykle dochází v doprovodu jednoho z rodičů  nebo jiného z rodinných příslušníků. Vyučujeme v dopoledních i odpoledních hodinách.

Pro informace o zpracování osobních údajů klikněte zde.

Aktuality

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2020

  Letos jsme se v Benešově vzhledem k situaci s Covid 19 rozhodli zrušit původně plánovaný červencový termín příměstských táborů a zorganizovat pouze jeden a to v srpnu 2020. Těšíme se na všechny kdo se přihlásili🙂😁😎❤️ Váš team Helen Doron Benešov

Nábor nových žáků na školní rok 2020/2021

Nábor nových studentů na další školní rok se přesouvá na září 2020. Ukázkové hodiny online probíhají v menší části již nyní a to do konce června 2020, prezenčně pak začnou od 2. 9. a budou probíhat až do 30. 9. 2020. Zde

UKÁZKOVÉ HODINY kurzů HD – ONLINE – ČERVEN 2020

Ukázkové hodiny do různých Helen Doron English kurzů probíhají do konce června zatím pouze online formou. Na UH se můžete přihlásit zde: https://www.helendoron.cz/zapis potažmo je nutné si domluvit přímo s lektorem přihlašovací údaje do ZOOM meetingu. UH se týkají kurzů se začátkem od

Nový školní rok!

Hurá! Už je to zase tady – co nevidět odstartujeme nový školní rok! Už teď se moc těšíme nejen na všechny studenty, kteří k nám do kurzů už dochází, ale také na všechny nové zájemce, kteří se k nám chystají zavítat poprvé.

PŘEDEJDĚTE V PŘÍŠTÍM POLOLETÍ PROBLÉMŮM S ANGLIČTINOU

Škola dává základ, ale nemotivuje Angličtina je jedním z povinných předmětů a dnes již samozřejmostí na každé škole, učení založené na čtení, psaní a memorování ovšem děti většinou nemotivuje k tomu, aby si k angličtině vytvořily pěkný vztah. „Učitelé na základních a středních školách zpravidla

UKÁZKOVÉ HODINY ZDARMA

Zajímá vás výuka angličtiny metodou Helen Doron English? Chcete vidět, jak lekce probíhají? Přijďte se podívat i s vašimi dětmi na ukázkovou hodinu ZDARMA! Přihlášky najdete na odkazu https://www.helendoron.cz/zapis Moc se na vás těšíme Email: benesov@helendoron.cz Mobil: 602 384 683

Staňte se učitelem Helen Doron!