Angličtina pro děti BLANSKO

Co je Helen Doron English? Angličtina pro Vaše děti!

Angličtina pro děti vyučovaná metodou Helen Doron je unikátním a prověřeným systémem výuky angličtiny pro děti ve věku od 3 měsíců do 19 let. Tato metoda je pro děti nejen zábavná, pomáhá také v rozvoji jejich intelektu, a to především u dětí předškolního věku. Za více než 30 let existence programu Helen Doron English úspěšně prošly těmito kurzy již více než dva miliony dětí.

Učíme děti anglicky stejným způsobem, jakým přijímají svůj mateřský jazyk. Během výuky se individuálně věnujeme každému dítěti. Metoda není jednostranně zaměřená, zahrnuje výtvarné, pohybové i hudební aktivity, a podporuje tak rozvoj všech smyslů. Během vyučovací hodiny, která trvá 45 – 90 minut, hovoří lektor s dětmi pouze anglicky. Metoda výuky angličtiny pro děti Helen Doron svým obsahem, slovní zásobou i zvolenými tématy odpovídá vždy zájmům dětí v příslušném věku, proto je tato výuka blízká všem dětem a jsou z ní velmi nadšené.

Výuka probíhá jednou až dvakrát týdně. Děti jsou rozděleny podle věku do skupinek po 4-8 členech. Děti do 4 let obvykle dochází v doprovodu jednoho z rodičů  nebo jiného z rodinných příslušníků. Vyučujeme v dopoledních i odpoledních hodinách.

Aktuality

Rozvrh hodin Helen Doron v MC Paleček

středa 14:30 Jump With Joey se psaním a čtením 15:30 More Fun With Flupe čtvrtek 15:00 It’s a Baby Dragon 16:00 Fun With Flupe 17:00 Paul Ward Explores pátek 15:00 More Fun With Flupe 16:00 Teen Choices 17:00 Teen Talent

Ukázková hodina pro děti 3-5 let

Ráda bych pozvala malé studentíky a jejich rodiče na ukázkovou lekci kurzu Fun With Flupe, který je určen pro děti 3-5 let. Tato ukázka se bude konat ve středu 5.2. v 16:30 v prostorách MC Paleček na ulici K. J. Mašky 2.

Nový školní rok!

Hurá! Už je to zase tady – co nevidět odstartujeme nový školní rok! Už teď se moc těšíme nejen na všechny studenty, kteří k nám do kurzů už dochází, ale také na všechny nové zájemce, kteří se k nám chystají zavítat poprvé.

PŘEDEJDĚTE V PŘÍŠTÍM POLOLETÍ PROBLÉMŮM S ANGLIČTINOU

Škola dává základ, ale nemotivuje Angličtina je jedním z povinných předmětů a dnes již samozřejmostí na každé škole, učení založené na čtení, psaní a memorování ovšem děti většinou nemotivuje k tomu, aby si k angličtině vytvořily pěkný vztah. „Učitelé na základních a středních školách zpravidla nemají

AKTUALITY

V září proběhnou nábory a ukázkové hodiny ve čtvrtek 6.9. a v pátek 7.9.  Ukázky dle následujícího rozpisu: čtvrtek 15:00 děti 6-9 let – kurz Jump With Joey čtvrtek 16:00 děti 4-5 let – kurz Fun With Flupe pátek 16:00 děti 2-3 roky – kurz Fun With Flupe

Staňte se učitelem Helen Doron!