Cambridge zkoušky
Cambridge zkoušky

Školy Helen Doron English organizují pravidelně od roku 2013 zkoušky Cambridge English. Příprava na zkoušky je součástí kurzů Helen Doron English.

Níže uvádíme základní informace.
Přihlášku žádejte u manažera centra HDE ve vašem městě.

Zkoušky Cambridge English

 • prestižní mezinárodně uznávané zkoušky
 • vytvořeny specialisty z University of Cambridge
 • hodnotí komplexně a objektivně úroveň znalostí angličtiny
 • dosažené výsledky motivují děti k dalšímu studiu a posilují jejich sebevědomí
 • zkoušky uznává více než 20 000 institucí (zaměstnavatelé, univerzity, úřady)
 • každoročně skládá testy přes 5 miliónů lidí ze 130 zemí světa

Zkoušky pro děti (YLE)

 • testují hrou
 • ukazují pokroky v učení
 • ověřují úroveň mluvení, porozumění poslechu, čtení a psaní
 • jsou přizpůsobeny věku a úrovni angličtiny dítěte
 • každé dítě obdrží certifikát s popisem jejich dovedností

Typy zkoušek pro děti (YLE)

 • Starters (Pre A1)

Nabízí mladším dětem schopnost porozumět jednoduché angličtině na internetu a mít radost z knih, písní, televize a filmů.

Informace o zkoušce:
poslechový test: 20 min
test čtení a psaní: 20 min
ústní zkouška: 3-5 min
vzorový test: http://www.cambridgeenglish.org/images/young-learners-sample-papers-2018-vol1.pdf

 • Movers (A1)

Pomáhá mladším dětem porozumět základním instrukcím a účastnit se jednoduchých rozhovorů.

Informace o zkoušce:
poslechový test: 25 min
test čtení a psaní: 30 min
ústní zkouška: 5-7 min
vzorový test: http://www.cambridgeenglish.org/images/young-learners-sample-papers-2018-vol1.pdf

 • Flyers (A2)

Poskytuje mladším dětem schopnost vytvářet a porozumět základní psané angličtině a komunikovat pomocí jednoduchého jazyka.

Informace o zkoušce:
poslechový test: 25 min
test čtení a psaní: 40 min
ústní zkouška: 7-9 min
vzorový test: http://www.cambridgeenglish.org/images/young-learners-sample-papers-2018-vol1.pdf

Zkoušky pro studenty a dospělé

Kvalifikacím Cambridge English důvěřují a akceptují je tisíce předních vysokoškolských institucí, zaměstnavatelů a vlád po celém světě. Jsou známkou vynikající úrovně a otevírají dveře pro skvělé vysokoškolské vzdělávání a pracovní příležitosti.

 

Typy zkoušek pro studenty a dospělé

 • Key for Schools (A2)

Vychází z dovedností získaných na úrovni A2 Flyers, což studentům umožňuje reagovat na základní otázky o sobě a číst a psát jednoduché věty.

Informace o zkoušce: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/key-for-schools/exam-format/

Vzorový test: http://www.cambridgeenglish.org/Images/23375-key-for-schools-sample-papers-1.zip

 • Key (A2)

Tato kvalifikace je dokladem vaší schopnosti používat angličtinu při komunikaci v jednoduchých situacích. A2 Key je výborná zkouška, pokud se začínáte učit anglicky.

Informace o zkoušce: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/key/exam-format/

Vzorový test: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/key/preparation/

 • Preliminary for Schools (B1)

Ukazuje, že studenti ovládají základy mluvené a psané angličtiny a jsou schopni porozumět věcným informacím a vyjadřovat své názory a pocity.

Informace o zkoušce: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/preliminary-for-schools/exam-format/

Vzorový test: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/preliminary-for-schools/preparation/

 • Preliminary (B1)

Jedná se o středně pokročilou kvalifikaci pro ty, kteří ovládli základy angličtiny a nyní mají praktické jazykové znalosti pro každodenní použití.

Informace o zkoušce: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/preliminary/exam-format/

Vzorový test: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/preliminary/preparation/

 • First for Schools (B2)

Dobrá cesta pro studenty k přípravě ke zkouškám vyšší úrovně, získání schopnosti komunikovat efektivně tváří v tvář a psát anglicky jasnou a podrobnou formou.

Informace o zkoušce: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first-for-schools/exam-format/

Vzorový test: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first-for-schools/preparation/

 • First (B2)

Tato kvalifikace ukazuje, že máte jazykové znalosti potřebné ke komunikaci s jistotou v anglicky mluvícím prostředí.

Informace o zkoušce: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/exam-format/

Vzorový test: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/preparation/


Bližší informace a přihlášku žádejte u manažera centra HDE ve vašem městě.

 
Slavnostní předávání Cambridge certifikátů
Most:
 

 
Olomouc:
 

 
Praha 6: