FAQ

Čím mladší dítě je, tím snazší je pro něj pochytit cizí jazyk, za předpokladu, že je pravidelně jeho vlivu vystavováno. Studie ukazují, že čím dříve dítě začne, tím lepší bude jeho výslovnost a gramatika, jak poroste. V Helen Doron English začínáme s Baby’s Best Start, kurzem pro batolata od 3 měsíců a jejich rodiče. Přestože tato malá batolata nemusejí všemu zpočátku plně rozumět, absorbují zvuky a intonaci anglického jazyka stejně tak, jak se učí svému mateřskému jazyku. Přestože se kdysi věřilo, že děti nemají kapacitu naučit se více než jeden jazyk, dnes už víme, že opak je pravdou. Až do věku šesti let je dětská mysl naprogramována na výuku jazyků. Studium více než jednoho jazyka od raného dětství zvětšuje duševní schopnosti dětí, a to nejen ve smyslu osvojení si jazyka, ale také ve smyslu získávání všeobecných vědomostí a schopností.
Od narození se malé děti učí komunikovat se světem kolem sebe tím, že poslouchají a napodobují lidi, se kterými jsou v kontaktu. Denně mají možnost se zlepšovat skrze neustálé opakování nových zvuků, slabik, slov a konečně vět. To vše je doprovázeno přirozeným nadšením rodičů a jiných milujících členů rodiny, což posiluje touhu dítěte pokračovat. Do věku 2-3 let děti komunikují volně ve svém mateřském jazyce. To je přirozený způsob učení se jazyka. Metoda výuky anglického jazyka Helen Doron je přirozený proces osvojení si jazyka: opakovaný poslech a pozitivní podpora v bezpečném pečujícím prostředí.

Existuje šest dobrých důvodů proč pro své dítě vybrat právě Helen Doron English.

  Opakovaný poslech angličtiny skrze každodenní poslech CD v domácím prostředí společně s pozitivní podporou během výuky vede k rychlému úspěchu. To motivuje děti, aby pokračovaly a dělaly pokroky, a co je nejdůležitější, ony to MILUJÍ!   Výuková metoda Helen Doron bere v potaz jedinečné dětské studijní styly a používá hry, pohyb, hudbu a spoustu zábavy, aby maximalizovala přirozenou dětskou lásku k učení a tendenci absorbovat jazyk.   Helen Doron English je nejucelenější způsob výuky angličtiny mezi  EFL programy (angličtina jako cizí jazyk). Žádná jiná EFL instituce nenabízí stejně kvalitní a věku odpovídající výukové materiály pro všechny věkové kategorie – od 3 měsíců do 19 let – tak jako právě my. Zatímco je vždy lepší začít s výukou angličtiny co nejdříve a postupovat skrze návazné kurzy, malé děti mají možnost se připojit v jakémkoli věku a těžit z metody Helen Doron English.   Kurzy Helen Doron English jsou vyučovány v malých skupinách od 4 do 8 studentů, což  jim poskytuje to nejlepší z obou světů. Na jedné straně získávají studenti – na rozdíl od soukromé výuky – výhodu součinnosti ve skupině. Na straně druhé , malé skupinky umožňují osobní přístup, pozornost a prostor pro individuální procvičování užívání angličtiny.   Učitelé Helen Doron jsou nesporně jedni z nejdůležitějších důvodů proč si vybrat výukové centrum Helen Doron pro své dítě. Všichni učitelé Helen Doron prošli náročnými školeními, na kterých detailně studovali metodologii. Jsou proškoleni používat naše speciální patentované výukové materiály. Účastní se také pravidelných seminářů tak, aby byli neustále informováni o všech nejnovějších pedagogických inovacích metody Helen Doron. Učitelé Helen Doron jsou považováni za nejlepší v oblasti EFL programů.   V neposlední řadě je důvodem pro výběr Helen Doron rychlý pokrok, který děti v rámci svého studia angličtiny dělají – a ten krásný přízvuk, kterým mluví. Všechny zmíněné důvody se dají jednoduše shrnout pod termín prožitkový program Helen Doron English.
Hlavní součástí metody Helen Doron je domácí podkresový poslech CD, nejlépe dvakrát denně, pokaždé alespoň 15-25 minut. To zajišťuje neustálé vystavování dítěte anglickému jazyku, což je v tomto raném věku nezbytně důležité. Když zapíšete své dítě na kurz Helen Doron, společně s dalšími výukovými materiály obdržíte CD, která budou každý týden na hodině přehrávána. Není nutné, aby se vaše dítě aktivně soustředilo na poslech hudby a příběhů. Stačí, aby děti vnímaly přehrávané CD jako kulisu – zvuky a rytmus jazyka tak přirozeně absorbují. Doporučujeme přehrávat CD během denních aktivit, jako je oblékání, koupání a cestování autem. CD by neměla být přehrávána, zatímco děti sledují televizi, a ani během konverzace u oběda.
Protože dětem opakování prospívá. Milují poslouchat ty stejné příběhy pořád dokola. Úplně stejně milují poslech svých CD znovu a znovu. Rodiče často unavuje je neustále poslouchat, ale děti ne! Všechny kurzy Helen Doron English jsou postaveny na tomto modelu opakovaného poslechu. Studenti poslouchají nahrávky dvakrát denně, zatímco si hrají, oblékají se, nebo než jdou spát. Opakovaný podkresový poslech je tím nejlepším, co můžeme svým dětem nabídnout, pokud nežijí v anglicky mluvící rodině.

UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA