1007 Views

Jak vypadá typická hodina?

Lekce Helen Doron English se zaměřují na učení se zapojením celého mozku. Děti na hodinách čekají aktivity, které stimulují všechny jejich smysly. Jde například o písničky, hry, výtvarné aktivity, tanec, pohyb, dramatické scénky a podobně.

Učitelé při přípravě hodiny vždy zohledňují různé druhy smyslového vnímání dětí a volí co nejpestřejší způsoby prezentace a jen takové aktivity, které podporují přirozené učení.

Typická vyučovací hodina je proto dynamická a zábavná. Učitelé děti motivují ke spontánnímu projevu, společně tvoří, hýbou se a zpívají a plynule tak rozproudí komunikaci ve třídě. Protože Helen Doron English je kromě učení hlavně o zábavě, pozitivní energii a vzájemném porozumění mezi žáky a jejich učitelem.

1008 Views

Jak vypadá typická hodina?

Lekce Helen Doron English se zaměřují na učení se zapojením celého mozku. Děti na hodinách čekají aktivity, které stimulují všechny jejich smysly. Jde například o písničky, hry, výtvarné aktivity, tanec, pohyb, dramatické scénky a podobně.

Učitelé při přípravě hodiny vždy zohledňují různé druhy smyslového vnímání dětí a volí co nejpestřejší způsoby prezentace a jen takové aktivity, které podporují přirozené učení.

Typická vyučovací hodina je proto dynamická a zábavná. Učitelé děti motivují ke spontánnímu projevu, společně tvoří, hýbou se a zpívají a plynule tak rozproudí komunikaci ve třídě. Protože Helen Doron English je kromě učení hlavně o zábavě, pozitivní energii a vzájemném porozumění mezi žáky a jejich učitelem.